LYS: Det er lys både i sinnet hos biskop Ole Christian Kvarme og i solveggen ved bispegården i Oslo. Foto: Stein Gudvangen

Hjertevarm
 mørkemann

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)