KIRKENETTVERK: Rundt bordet sitter blant annet Steinar Aanstad, Aud Kvalbein, Ann-Kristin Sørvik, Henrik Kiærbech,Øivind Benestad, Ingjerd Breian Hedberg , Rolf Magne Haukalid, Gunnar Gjevre, Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad, Thore Westermoen, Marius Økland og Anne Brun Andersen. 
  Foto: Silje Rognsvåg

Her møtes de konservative

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)