GJENVALGT: Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum (t.v), leder av Mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl og leder av Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira ble alle gjenvalgt uten motkandidater på årets kirkemøte. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Gjenvalg av ledere i Den norske kirke