NYTT: – Alt er ved det samme - og samtidig - alt er nytt. For en kirke kan ikke møte et nytt år uten forventninger om hva Gud kan gjøre. Vår forventning er at Gud hele tiden skaper noe nytt, sa kirkerådsleder Jens-Petter Johnsen i sin orientering til Kirkemøtet 2017. Trondheim.  Foto: Silje Rognsvåg

Advarte mot selvopptatt kirke

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?