IKKE GODT NOK: På sitt siste kirkemøte som direktør for Kirkerådet innræmmer Jens-Petter Johnsen at kirken ikke har gjort en god nok jobb med integrering og oppfølging av migrantmenigheter. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Vi har ikke lykkes med integrering

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)