PÅ DAGSORDEN: – Nå ser det ut til at det ikke finnes andre grenser enn de som også FRI har: at all seksualitet som ikke krenker andre og som skjer med samtykke, er etisk forsvarlig, sier Egil Morland.  Foto: Dagen arkiv

– Konservative blir plassert i «bøttekott»

Vi kan ikke skylde på noen andre

nyhetskommentar

I den offentlige samtalen kan det se ut for at den nøysomme, gudfryktige stemmen drukner i larmen fra det som begynner å ligne en kristen populisme.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)