SIER NEI: Menighetsrådet vil i
...
SIER NEI: Menighetsrådet vil ikke godta at par av samme kjønn kneler ved alterringen i Kautokeino kirke hvis formålet er giftermål. Foto: Jan Ole Buljo
Biskopen: – Kan ikke nekte homovielser
Del
Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

Vedtaket i Kautokeino menighetsråd torsdag 19. mai er et av de første i sitt slag i Den norske kirke etter at Kirkemøtet 11. april vedtok at det skal utarbeides en liturgi for vielse av par av samme kjønn. Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland sier til Dagen at han i alle fall ikke kjenner til noe lignende.

I Hægebostad og Eiken i Vest-Agder sa imidlertid menighetsrådet i fjor høst at likekjønnet vigsel er «en umulig tanke i våre menigheter».

– Må omvende seg

Menighetsrådet i Kautokeino i Finnmark uttrykker i vedtaket forferdelse over at Kirkemøtet har gått inn for «vigsel til ekteskap for homofile» og legger all vekt på at «dette går imot Bibelens klare ord og må betegnes som kirkesplittende vranglære.»

Bryllup i Karasjok kirke. Bruden Eli-Anne Karina Guttorm Eira i drakt fra Karasjok og brudgommen Aslak Tore Eira kneler ved alteret i samedrakt fra Kautokeino. Berit Roald, NTB Scanpix Foto: Berit Roald, NTB Scanpix
 

Menighetsrådet ber alle biskoper, proster, prester og andre kirkemedlemmer som det måtte gjelde, om å vende seg om fra det de kaller «denne villfarelsen».

Etter gudstjenesten i Kautokeino kirke søndag formiddag ble det avholdt menighetsmøte hvor 41 av de omkring 100 som var med på gudstjenesten, deltok. Der ble menighetsrådets vedtak lest opp, og menigheten ble spurt om de støttet vedtaket.

Ifølge kirkeverge Jan Ole Buljo var det ingen som kom med innsigelser mot menighetsrådets vedtak.

Vil stenge kirkene

Torsdagens vedtak har fem punkter. Det første lyder: «Våre kirkehus stenges for bruk til vigsel av samkjønnede par.»

I punkt 2 står det at «Alle kirkelige ansatte fritas fra å medvirke til dette», altså vielse av homofile par, og i punkt 3 oppfordres den lokale presten og tolken til å avstå fra å medvirke til dette.

LES: Biskop vil møte konservative prestar

Neste punkt har ordlyden: «Vi vil at biskoper, proster, prester og predikanter som besøker vår menighet skal tale ut ifra Guds Ord», mens det i siste punkt står at «Kautokeino menighet ønsker å bli mere åpen for kirkesamfunn, forsamlinger og organisasjoner som holder fast ved Guds Ord.»

– Bare et synspunkt

Dagen har spurt biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme om et menighetsråd kan fatte vedtak om å stenge kirker for vielse av likekjønnede par.

– Det er mye som er helt ok i menighetsrådets vedtak. De kan godt stille de ansatte fritt i denne saken, og de kan anbefale prester å ikke delta i vielse av likekjønnede par. De kan også godt be oss biskoper om at vi skal omvende oss, understreker Øygard.

– Men kirkeordningen er slik at når det er godkjent en liturgi i Kirkemøtet, så gjelder den i hele kirka. Dessuten er det jo ennå ikke vedtatt noen ny liturgi, så menighetsrådet i Kautokeino er tidlig ute sånn sett, sier han. 

FOR TIDLIG: Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland sier Kautokeino menighetsråd har sagt nei til noe de ikke har sett, nemlig Den norske kirkes liturgi for vielse av par av samme kjønn. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix
 

Øygard sier menighetsrådet kan være imot kirkelig vielse av homofile, men at de ikke kan nekte at det foretas slike vielser i kirkene i deres sogn.

– De kan ikke si det når Den norske kirke har en sånn ordning. Da gjelder den også i Kautokeino. Derfor blir et slikt vedtak på dette punktet ikke annet enn et synspunkt, og setningen om at de ikke godtar vielse av likekjønnede i sine kirker, kommer i strid med kirkeordningen, sier biskopen.

– I Kautokeino har menighetsrådet sagt nei til noe de ennå ikke har sett. De har kommet med en sterk melding, men her må vi ta en ting om gangen og ta oss den tid vi trenger. Det er jo ingen som vet om det er noen som ønsker å gifte seg i kirkene i Kautokeino, og vi skal heller ikke regne med at alle menighetskirker kommer i en slik situasjon når ordningen er innført. Derfor syns jeg vi skal ta det rimelig med ro, sier biskop Øygard.

LES OGSÅ: 200 prester vil ha ekteskapsgaranti

Han tror de fleste menighetsråd er klar over at de ikke har avgjørelsesmyndighet når det kommer til å stenge kirker for homofile par. Derfor tror han ikke at det er mange menighetsråd som vil finne det formålstjenlig å gjøre som menighetsrådet i Kautokeino.

Daglig omvendelse

– Vil du følge oppfordringen fra menighetsrådet om å omvende deg?

– Jeg tar imot alle gode oppfordringer og utfordringer, og jeg tenker at vi trenger å omvende oss alle og enhver i livene våre. Det trenger vi å bli minnet på, så det tar jeg positivt, sier Øygard.

LES MER: Møtte biskop etter omstridt homovedtak

Han er ellers blant dem som ikke går inn for vielse av homofile par i kirken. Derimot mener han at alle ekteskapsinngåelser skal være borgerlige handlinger og at kirken i stedet tilby forbønnshandlinger.

bibelen,den norske kirke,eiken,finnmark,homofile,hægebostad,jan ole buljo,kautokeino,kirkemøtet,likekjønnede par,nord-hålogaland bispedømme,olav øygard,vest-agder,vigsel av likekjønnede,likekjønnet vigsel,homoekteskap,homofili,homovielse,homovielser,nord-norge,ekteskap,ekteskapet,kautokeino menighetsråd,vedtak,kirken,dnk,km16,nord-hålogaland,splittelse,vranglære,kirkesplittende