DELTE: Eivind Arnevåg er nyansatt i Oasebevegelsen. Han delte erfaringer fra en lokal menighet i Oslo  Foto: Lars Akerhaug

– Det ble naturlig at vi ba for folk

Bokanmeldelse: «Forfriskende, men ujevnt»

Bokanmeldelse

Alt i alt vil jeg berømme Elsbeth og Sten Sørensen for det omfattende arbeidet de har gjort. Jeg tror de har banet vei for lignende framstøt, og blir ikke overrasket om i neste i rekken i Bibelselskapet.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?