TV-PREDIKANT: Jan Hanvold er sjef i den kristne TV-kanalen Visjon Norge.  Foto: Stein Gudvangen

Hanvold tar Giske i forsvar i julebrev

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).