GLEDE: For Sigmund og Ingjerd Evensen var det en fullstendig uventet glede å få livstegn fra jungelen i Papua Ny-Guinea.  Foto: Ingjerd Evensen

Fikk uventet brev fra sin «sønn» i jungelen

Et lys for deg

andakt

«Tenn meg, Jesus, la meg være hver en dag et lys for deg».