ARVTAKER: Den erfarne amerikan
...
ARVTAKER: Den erfarne amerikanske journalisten og journalistlæreren Paul Glader har tatt over stafettpinnen fra norske Arne Fjeldstad som leder av The Media Project Foto: Tore Hjalmar Sævik
Takknemlig for norsk prest og pressemann
Del
Avdøde Arne Fjeldstads visjon om å utruste kristne journalister verden over føres videre fra Manhattan.

Snart to år er gått siden Fjeldstad døde brått. Da hadde den ordinerte presten og mangeårige Aftenposten-medarbeideren ledet The Media Project (TMP) siden 2006. Dette er en global kristen virksomhet for journalister med forskjellig livssyn. Visjonen er å bidra til bedre forståelse av livssyn i nyhetsmediene over hele verden.

Dypt savnet

Nå er TMP tilknyttet kristne King´s College midt i New York.

– Vi bygger på det storartede grunnlaget som ble lagt av avdøde Arne Fjeldstad. Han reiste utrettelig verden rundt for å knytte kontakter og oppmuntre journalister. Han er dypt savnet av alle som kjente ham, sier Paul Glader til Dagen. Han leder TMP og er førstelektor ved King´ s College.

LES: Ville utruste kristne journalister

Som bakgrunn har han ti års erfaring fra The Wall Street Journal. Dessuten har han skrevet for The New York Times, The Washington Post, Associated Press og en rekke andre publikasjoner.

Global visjon

Erfaringer med at journalister ikke forstår eller bryr seg om livssynsdimensjonen i nyhetsbildet lå bak etableringen av TMP. Korte kurs og veiledningstilbud ble tilbudt i mange forskjellige land.

– Vi anerkjenner at vi er et nettverk av kristne som jobber som journalister. Samtidig bryr vi oss om kvaliteten på livssynsjournalistikken. Vi tar også imot venner som er muslimer, jøder eller har annen tro ved noen av arrangementene og kursene våre, sier Glader.

Den ordinerte presten og mangeårige Aftenposten-medarbeideren Arne Fjeldstad ledet The Media Project (TMP) siden 2006 og fram til sin død. Foto: Kari Fure

Framover vil TMP satse på mer langsiktig utdanning av journalister i samarbeid med partneruniversiteter. Det ser man som særlig viktig for å fremme god journalistisk kultur i blant annet Sentral- og Øst-Europa, Uganda, Peru og Indonesia.

Et annet mål er å få flere journalister med i nettverket, som i dag har rundt 600 medlemmer.

Vekst i Sør

Det er store variasjoner mellom virkelighetene som disse journalistene lever og jobber i. Glader bemerker at kristne journalister i vestlige land ofte har stor pressefrihet, men kan oppleve at de som troende tilhører en minoritet i mediebransjen. Der er denne også preget av nedskjæringer og tøffere prioriteringer.

– De som jobber i det globale Sør, lever i mer religiøse samfunn. Der går nyhetsmediene også i rett retning. Både kristne medier og andre medier vokser og når et større publikum. Det gjør det oppmuntrende å inspirere dem til å bli så gode journalister som mulig. Samtidig kan de oppleve begrenset pressefrihet og krenkelser fra myndighetene, påpeker Glader.

LES OGSÅ: Ikke propaganda, men vanlig journalistikk

Uansett rammebetingelser mener han kristne journalister må være bevisst på å gjøre arbeidet sitt med troskap.

– Det gjelder enten vi er i Europa, USA eller utviklingsland. Troskapen gjelder som journalister og som etterfølgere av Kristus. Det krever tid og tålmodighet, sier han, og understreker at det er særlig utfordrende når både demokratiet og pressefriheten er mangelfulle.

Betydningsfull religion

Samme hvor man er i verden, mener Glader religion og livssyn er en nøkkelfaktorer for å forstå mennesker og samfunn.

– Religion blir et mer viktig tema, ikke mindre. Religion er forbundet med økonomi, geopolitikk, Syria, flyktningkrisen og så videre, sier han.

Denne faktoren mener han ofte blir undervurdert eller oversett i sekulære medier.

– I alle fall i USA ser vi at journalister utelukker religiøse elementer i historier, sier han.

En medvirkende årsak til dette mener har har vært at kristne har vært skeptiske til å gå inn i nyhetsmediene fordi man opplever at det er et farlig sted å være.

– Jødisk og katolsk tradisjon har vært bedre tilå oppfordre mennesker til å gå inn i kulturen, sier Glader.

Han understreker at kristne journalister ikke skal være aktivister, men at det er viktig at journalister representerer en bredde av befolkningen, også når det gjelder livssyn.

Riktig retning

Førsteamanuensis Lars Dahle ved NLA Mediehøgskolen samarbeidet med Arne Fjeldstad, som også var tilknyttet denne institusjonen i tillegg til The Media Project.

– Da jeg ledet minnemøtet om Arne, slo det meg hvor mange som uttrykte at de fikk et spesielt forhold til Arne fordi han også var prest. Han kombinerte denne bakgrunnen med bakgrunnen som mediemann. Det gjorde at mange opplevde ham både som en faglig og åndelig mentor, sier Dahle.

Han mener Fjeldstad la et godt grunnlag for at TMP kan stimulere journalister, uavhengig av livssyn, til å være bevisst på livssynsdimensjonen i nyhetsbildet.

Samtidig mener han det er et godt steg videre at prosjektet nå er knyttet til King´s College.

– En høgskole jobber på tre felt: Utdanning, forskning og formidling. Det er viktig for en kristen høgskole som King´s College å se på hva integreringen av The Media Project kan bety for den faglige utviklingen på alle disse tre områdene, sier Dahle.

Reportasjereisen til USA er delvis finansiert med stipend fra Familie & Medier.