Bildet viser arkeobotaniker Am
...
Bildet viser arkeobotaniker Amaia Arranz Otaegui fra København Universitet idet hun tar imot en stikkprøve av brødet for videre analyser. Foto: København Universitet/Handout, Joe Roe/EPA, NTB scanpix
Arkeologer har funnet 14.400 år gammelt flatbrød i Jordan
Del
Arkeologer har funnet forkullede matrester på en 14.400 år gammelt boplass for jegere og samlere i nordøstlige Jordan.

Funnet ble gjort av arkeologer fra København Universitet, University College of London og Cambridge University under en utgravning i området.

Brødrestene er de eldste som noensinne har blitt oppdaget. Brødet ble dermed bakt hele 4.000 år før landbruket oppsto, og arkeologene omtaler funnet som oppsiktsvekkende.

– Nå kan vi med sikkerhet fastslå at det ble bakt brødlignende produkter lenge før landbruket ble oppfunnet. Det neste steget er å undersøke om den tidlige brødbakingen på noen måte påvirket den etterfølgende dyrkingen av korn som landbruket brakte med seg, sier arkeobotaniker Amaia Arranz Otaegui fra København Universitet.

Utgravingen ble utført mellom 2010 og 2015. I tillegg til brødrestene, ble det også funnet planterester og dyreknokler. Boplassen består av to godt bevarte steinbygninger.

paywall
paywall
paywall
paywall
paywall