TID: I Søndagsskolen Norge jobbes det med å finne ny generalsekretær, men de regner med det vil ta tid. Bildet er fra en Tårnagenthelg i Fjell kyrkje. Foto: Johanna Hundvin Almelid

Jakter toppledere i Kristen-Norge

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21