NY JOBB: Hans Arne Sanna (38) blir ny leder for NLM Utland og får det øverste ansvaret for organisasjonens misjonsarbeid i utlandet. Foto: NLM

Blir ny leder for NLM Utland

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?