VOKSER: Det årlige messianske pinsestevnet samler opp mot 2.000 deltakere i den messianske landsbyen Yad Hashmonah, vest for Jerusalem.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

De messianske jødene i Israel skal telles

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)