MODELL: Første stasjon på Israel Museums «kristne tur», er modellen over Jerusalem på Jesu tid. Bak til høyre «The Shrine of the Book», som er stasjon nummer to.  Foto: Israel Museum

– Den kristne troens vugge sto i Israel

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).