SYNAGOGE: Folk fra religiøse organisasjoner var godt synlige i homoparaden. Her passerer de den store synagogen i Jerusalem sentrum.  Foto: Silje Rognsvåg

Religiøse jøder tok til gatene i Pridemarsj

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)