Slik åpnet Ørjan Gamst (30) fra Troms døren da to kvinner fra Jehovas Vitner ringte på. «Banalt og barnslig», mener religionsviter.  Foto: Tony Gamst

– Bedre å la være å åpne døren enn å skremme folk

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.