Mulla Krekar i Oslo tingrett under et fengslingsmøte i 2016, da framstilt på grunn av fare for at han ville unndra seg rettsforfølgelse i Italia. Nå ber han om reisedokumenter for å få lov til å reise og forklare seg i saken. Til høyre advokat Brynjar Meling. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Wara bekrefter prosess for å la Krekar reise fra Norge