Reklameplakaten på den internasjonale flyplassen Atatürk i Istanbul som advarer mot antallet voldtekter i Sverige. Foto: Reuters/ NTB scanpix

Tyrkisk reklame advarer mot voldtekter i Sverige

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)