direktør: Howard Flower, IKAJs aliyah-direktør, bosatt i Russland. Han holdt seminar om aliyah på IKAJs sommerkonferanse i juni.  Foto: Silje Rognsvåg

Forbereder hjemkomst for etiopiske jøder

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)