SAMMEN: Jødiske og kristne gru
...
SAMMEN: Jødiske og kristne grupper i en felles demonstrasjon for Israel utenfor FN-bygget i New York. De evangeliske kristnes israelstøtte er fremdeles sterk. Foto: Stan Honda / AFP / NTB Scanpix
– Kristne i USA fortsatt Israels beste venner
Del
Blir de evangelikale i USA færre? Vil støtten deres til Israel og israelsmisjon avta?
 – Svaret er nei på begge spørsmålene, sier den messianske misjonslederen Mitch Glaser.


I USA mener mange å ha sett de samme trendene som flere har pekt på i Norge. Det forkynnes mindre om Israel i menighetene, nye endetidssyn kommer på banen, de kristne israelsvennene blir eldre og de evangelikale generelt færre.

Mens yngre og eldre på 80- og 90-tallet nærmest slukte endetidsbøker der Israel spilte en stor rolle, betydde bøkene og filmene i «Left behind»-serien mye for mange på begynnelsen av 2.000-tallet. Nå ser pendelen ut til å ha svingt, og for en del evangelikale kristne virker engasjement for Israel tilsynelatende irrelevant.

Bekymring

– I USA har alltid kristnes støtte til Israel og støtten til evangelisering blant jøder vært nært knyttet sammen. Det har derfor vært en del bekymring i misjonskretser for at interessen for israelsmisjon skal avta, sier Mitch Glaser, som leder en av USAs eldste og største israelsmisjoner – Chosen People Ministries .

Nylig holdt han et foredrag på Caspari Center i Jerusalem, der temaet var:

«Vil kirken i USA fortsatt støtte Israel, evangelisering blant jøder og den messianske bevegelsen?».

– Mange hadde forventet at jeg skulle komme med advarsler om at støtten både til Israel og misjonen vil avta i årene som kommer, men jeg overrasket nok de fleste ved å hevde det motsatte. Kristne i USA kommer fortsatt til å være Israels beste venner, sier Glaser.

Amerikanere flest kjennetegnes av grenseløs optimisme, men den messianske misjonslederen har både tall og personlige erfaringer å slå i bordet med.

Flere evangelikale

Den voksne befolkningen i USA økte fra 2007 til 2014 med rundt 18 millioner. Samtidig viser tall fra anerkjente Pew Research Center at antall voksne amerikanere som regner seg som kristne sank med fem millioner, fra omkring 178 millioner i 2007 til omkring 173 millioner i 2014.

Antallet voksne evangelikale kristne økte imidlertid fra 59,8 millioner til 62,2 millioner i samme tidsrom.

Den evangelikale basen øker altså, selv om også prosentandelen evangelikale kristne i samfunnet synker litt. 50 prosent av alle kristne i USA beskriver seg nå som «født på ny».

– De siste årene har en jevn strøm medlemmer forlatt de tradisjonelle, og nå i stor grad liberale, kirkesamfunnene. Mange evangelikale har også forlatt kirkesamfunn som består både av konservative og liberale menigheter – et eksempel på et slikt kirkesamfunn et United Methodist Church , sier Glaser.

– På motsatt side vokser uavhengige evangelikale menigheter sterkt, og det er også en viss vekst i tradisjonelle evangelikale kirkesamfunn, sier han.

Sterk Israel-støtte

Og tall fra Pew Research Center viser at israelstøtten i disse sammenhengene fortsatt er svært sterk.

I en undersøkelse svarte 64 prosent av «hvite evangelikale» at USA bør støtte Israel dersom landet slår til mot de iranske kjernefysiske anleggene. 32 prosent mente USA bør holde seg nøytralt, mens bare én prosent mente USA burde reagere mot Israel. I den generelle amerikanske befolkningen er støtten til Israel langt ­lavere.

På spørsmål om en i konflikten holder mest med Israel eller palestinerne, svarte 72 prosent Israel, mens bare fire prosent holdt mest med palestinerne.

Ønsker rettferdighet

– Noe av det interessante med disse undersøkelsene, er at unge evangelikale i stor grad svarer identisk med de eldre. Støtten til Israel er bare marginalt mindre blant de unge, sier Glaser.

Han mener dagens unge er omsorgsfulle og at de har en høyt utviklet rettferdighetssans.

– Dersom de gjennom mediene får inntrykk av at palestinerne blir undertrykket og behandlet dårlig av israelerne, vil dette påvirke meningene deres sterkere enn hva tilfellet er med de eldre generasjonene – som husket Holocaust og som ofte hadde en annen teologisk ballast. Vi i Chosen People Ministries ønsker på denne bakgrunn å trappe opp arbeidet med å gi unge mennesker informasjon om forhold i Israel og Midtøsten, sier han.

Latin-amerikanere

Han taler hvert år i over 100 menigheter og opplever at engasjementet for Israel mange steder er større enn noensinne.

– Jeg har også kontakt med en rekke representanter for de snart ti millioner latinamerikanske evangelikale i USA. Dette er den raskest voksende gruppen evangelikale, og her er nesten 100 prosent av pastorene og lederne sterke støttespillere for Israel, sier Mitch Glaser.

Han pleier kontakt med en rekke jødiske grupper i USA og Israel og hevder at også flere av disse nå ser at de kristne er Israels mest trofaste allierte.

kristne,usa,israel,israelsmisjon,mitch glaser,messiansk,menighet,evangelisering,misjon,chosen people ministries,caspari center,jøder,pew research center,iran,holocaust