ANERKJENNER: Erling Pettersen,
...
ANERKJENNER: Erling Pettersen, nyvalgt leder i Mellomkirkelig Råd, mener de vil, kunne bidra med balansert informasjon til israelsvenner på tur i Israel Foto: Johannes Ek Reindal
Kirken med reiseråd til 
Israelvenner
Del
Mellomkirkelig Råd skal gi norske Israel-turister «mer sannferdige» råd. De største norske turoperatørene til Israel kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

– Vi ønsker å bidra til at folk som reiser til denne regionen får et mer sannferdig bilde, sier biskop Erling Pettersen, nyvalgt leder i Mellomkirkelig Råd (MKR), til Dagen.

Rådet vil hindre at kristne nordmenn på tur i det hellige land får et skjevt bilde av konflikten mellom Israel og palestinerne .

Derfor skal rådet nå tilby sine tjenester som «kompetanseorgan» for norske israelvenner. Det vedtok rådet på et møte i slutten av november da de endret sin handlingsplan for Midtøsten .

Målet er at «de reisende respekterer internasjonal lov og ikke bidrar til å normalisere okkupasjonen ved å bo i ulovlig bosetninger og bruke israelskeide hoteller og andre turisttjenester på okkupert land».

– Mange av turene som går til Israel , bidrar ikke til å møte det komplekse virkelighetsbildet på bakken, sier biskopen. Mellomkirkelig Råd vil ha anerkjennelse av Palestina

– Bruk palestinere

Nå vil Mellomkirkelig råd styrke kontakten med arrangører av reiser, spesielt når de skjer i regi av menigheter, bispedømmer og organisasjoner i Den norske kirke . De vil også bidra til at norske ungdommer hver sommer får delta på Sabeels ungdomskonferanse.

– Mellomkirkelig råd ønsker å jobbe for at flere kristne benytter palestinske turoperatører, gjestehus og hoteller når de reiser på pilegrimsreise til Jerusalem og Betlehem, skriver rådet i handlingsplanen. Norske Lena graver i ruinene av byen kong David grunnla

Tja fra Sabra

Sabra Fokusreiser er åpen for et samarbeid med rådet, men kjenner seg ikke igjen i framstillingen av turoperatørene. På turene deres besøker og overnatter turister på begge sider.

– 90 prosent av alle busstjenester vi kjøper er fra palestinske og arabiske selskap. Vi samarbeider også med to turoperatører, en med kontor i Ramallah og en med kontor i Tel Aviv-området, sier markedssjef Rolf Solås i Sabra Fokusreiser.

Han påpeker at mange av de bibelske besøksstedene jo nettopp er i de palestinske områdene.

– Vi er av den oppfatning at det er viktig også å besøke de palestinske områdene og få oppleve gjestfriheten og kulturen. Det er noe vi unner flere å oppleve. Vårt formål som reiseoperatør er å skape utvikling og økt forståelse gjennom våre reiser, og vi har stor tro på at møte mellom mennesker skaper nettopp dette, sier Solås. Tillater væpnede vakter på fly fra Israel og USA

Avviser råd

Si-reiser har imidlertid ingen behov for å snakke med Mellomkirkelig råd om Israelturer.

– Vi ser ikke det store behovet for å søke veiledning og råd hos dem. Vi mener at vi har den nødvendige informasjonen og forsøker å være balanserte i synet på konflikten mellom israelere og palestinere, sier daglig leder Aud Kindervåg Halsne.

Hun understreker at de også tilbyr en reise fra Nasaret til Betlehem som kun er i palestinske områder. Og da bruker de en palestinsk agent. På reiser med Israelsmisjonen møter de reisende også både palestinere israelere. Flere nordiske turister til Israel

Vil ikke gjøre feil

I september ble reiseoperatørene anklaget i en rapport fra Fellesutvalget for Palestina for å støtte bosetninger og ikke opplyse om at en rekke reisemål er i palestinske områder. Turoperatører anklages for etiske brudd

– I etterkant har vi gått gjennom turene våre. Vi prøver å være nyanserte, seriøse og bevisste på at vi ikke gjør feil, sier Halsne.

Tidligere har Si-reiser benyttet seg av et israelsk drevet hotell på palestinsk jord, men skal «prøve å unngå det».

– Men her må vi ikke gå fra den ene grøfta til den andre.

– Hva er den andre grøfta?

– Å bare bruke palestinere og kun lytte til palestinske uttalelser.

Hun er opptatt av at de som turoperatør driver reiseliv, ikke politikk. I Israel for hundrede gang

Mer enn pilegrimer

Mellomkirkelig råd er derimot opptatt av at pilegrimsreiser er mer enn å reise i Bibelens land. De ber arrangører av reiser, pilgrimssentre og andre «være særlig oppmerksom på byens status og på hva som skjer i Øst-Jerusalem.»

– En pilegrimsreise er ingen turistreise, men en reise i Jesu fotspor som hans disippel, og da må en ha oppmerksomheten vendt, ikke bare mot bibelhistorien, men også mot situasjonen i dag, skriver rådet.

– Gir Si-reiser et sannferdig bilde av situasjonen i Midtøsten, Halsne?

– Ja, det kommer an på hvem som tolker det. Jeg mener vi er veldig nyansert. Men vi er ikke så opptatt av politikk på turene våre. Vi ønsker ikke at folk skal ta stilling til konflikten, men møte de bibelske stedene. Punktum. Folk må selv velge hva de skal mene, sier den daglige lederen i Si-reiser.

Behov

Internasjonale Ambassade Jerusalem er en av de som virkelig trekker for på sine turer til Israel. Daglig leder, Dag Øyvind Juliussen, ønsker MKR velkommen med sin kompetanse.

– Men da må man unngå politisk slagside. Først og fremst bør vel et slikt kompetanseråd besitte en teologisk forståelse om relevante spørsmål. Hvilken lære har man om nasjonen Israel og det jødiske folkets rolle i lys av Guds Ord, spør han.