ANERKJENNER: Erling Pettersen, nyvalgt leder i Mellomkirkelig Råd, mener de vil, kunne bidra med balansert informasjon til israelsvenner på tur i Israel  Foto: Johannes Ek Reindal

Kirken med reiseråd til 
Israelvenner

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)