MARKERING: Statsministrene Theresa May og Benjamin Netanyahu hiser på pressen utenfor Downing Street 10 i London. Sammen har de feiret 100-årsdagen for Balfour-erklæringen, som banet vei for opprettelsen av Israel.  Foto: Matt Dunham

Tok kraftig oppgjør med Israel-boikott

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)