UTSATT: Israels nordligste tettsted, Metulla, grenser til Libanon i vest, nord og øst.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Prioriterer perifere byer i Galilea og Negev

Bokanmeldelse: «Forfriskende, men ujevnt»

Bokanmeldelse

Alt i alt vil jeg berømme Elsbeth og Sten Sørensen for det omfattende arbeidet de har gjort. Jeg tror de har banet vei for lignende framstøt, og blir ikke overrasket om i neste i rekken i Bibelselskapet.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?