DRIVSTOFF: En lastebil med drivstoff krysser grenseovergangen Kerem Shalom på vei inn til Gaza. Grenseovergangen åpnet onsdag morgen etter å ha vært delvis stengt for varelevering siden 9. juli.  Foto: Adel Hana, AP Photo / NTB scanpix

Grenseovergang til Gaza gjenåpnet

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?

Sex – tabuemne i kirken?

Menighetsdoktoren

– Vi vil oppfordre pastorer og ungdomsledere å ta dette temaet på alvor, skriver Menighetsdoktorene.

Barn og unge forfølges for troen på Jesus

trosfrihet

Noen av barna får først høre om sine foreldres og besteforeldres tro etter at de har flyktet fra Nord-Korea. Barn forteller at foreldrene har lest svært stille fra en hemmelig bok som barna aldri fikk se i.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?