BRUDD: PLO ber De palestinske myndigheter (PA) å bryte sikkerhetssamarbeidet med Israel. Samarbeidet har hindret en rekke terroraksjoner ved å arrestere jihadister før de kunne gjennomføre sine terrorplaner. Bildet fra Hebron i mai 2014 der palestinske og israelske sikkerhetsstyrker stanser en gruppe demonstranter etter fredagsbønnen.  Foto: John Solsvik

Bryter 
samarbeidet 
om sikkerheten

Bokanmeldelse: «Forfriskende, men ujevnt»

Bokanmeldelse

Alt i alt vil jeg berømme Elsbeth og Sten Sørensen for det omfattende arbeidet de har gjort. Jeg tror de har banet vei for lignende framstøt, og blir ikke overrasket om i neste i rekken i Bibelselskapet.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?