SAMLET: F.h. Dilek Ayhan, statssekretær i det norske nærings – og fiskeridepartementet, ambassadør Raphael Schutz og Willy David Ekre i Norsk-israelsk handelskammer.  Foto: Silje Rognsvåg

– Bråket om boikott skader ikke handelen

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.