ÅPEN DØR: Papirløse Tita Abraham Mekoonen har fått en åpen dør i IMI-kirken. Bakerst fra venstre: Egil Elling Ellingsen og Arne Viste.  Foto: Ove Eikje

IMI-kirken gir jobb til papirløs asylant

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.