sikkerhetsventil: – Det bør vurderes om vi trenger en sikkerhetsventil i lovverket som gjør at man kan stoppe statlige tilskudd til trossamfunn som lar sine talerstoler brukes til å fremme voldelig ekstremisme eller oppfordringer til grove lovbrudd, sier Geir Toskedal (KrF).  Foto: Silje Rognsvåg

– Frykter ikke for statsstøtten til trossamfunn

Slit med å få unge til å snakke om tru

tro

– Tru er for mange litt privat, og det har alltid vore noko stigmatiserande å vere kristen, seier Mari Tesdal Hinze som har vore Tensing-leiar i mange år. Det vil ho gjerne endre på.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.