sikkerhetsventil: – Det bør vurderes om vi trenger en sikkerhetsventil i lovverket som gjør at man kan stoppe statlige tilskudd til trossamfunn som lar sine talerstoler brukes til å fremme voldelig ekstremisme eller oppfordringer til grove lovbrudd, sier Geir Toskedal (KrF).  Foto: Silje Rognsvåg

– Frykter ikke for statsstøtten til trossamfunn

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.