En norsk politikvinne sa
...
 En norsk politikvinne sammen en gruppe asylsøkere på Storskog grensestasjon på den norsk-russiske grensen i november 2015. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
En av fem asylsøkere over Storskog fikk ja på søknaden
Del
Av de om lag 5.500 personene som kom over Storskog i 2015, har så å si alle fått saken sin behandlet. 1.100 fikk ja på søknaden.

1.109 har fått asylsøknaden innvilget, mens 1.831 har fått avslag etter at UDI har realitetsbehandlet søknadene, opplyser Utlendingsdirektoratet.

LES: Politiet i Finnmark ber russiske myndigheter svare på hvorfor det kom asylsøkere over Storskog

1.322 personer har fått saken sin avvist med begrunnelse at de kom fra et trygt tredjeland, nemlig Russland. 1.151 saker er av ulike årsaker blitt henlagt. Tre saker er såkalte Dublin-saker.

Det kom i alt 5.473 personer via Russland over grensestasjonen Storskog i Finnmark i 2015. Det gjenstår 57 saker som ikke er ferdigbehandlet.

LES OGSÅ: Norge testet ut Russlands reaksjoner under Storskog-krisen