Illustrasjonsfoto. Høyanger er en liten plass, og lensmannen er usikker på om de har nok ressurser til å håndtere en sultestreik dersom den går for langt. Foto: Marit Hommedal / NTB SCANPIX

Asylsøkere sultestreiker i protest mot UDI

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)