Støttespillere og medlemmer av LHBT-samfunnet i India feirer at sex mellom likekjønnede er lov etter en kjennelse fra høyesterett. Foto: AP / NTB scanpix.

India legaliserer likekjønnet sex

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)