VANSKELEG: Brødskjeremaskina på handelslaget har den siste veka vorte svært humørsjuk. Ikkje berre blir brødskivene tjukkare enn vanleg, deg kjem også ut i en fykande fart. Handelslagsstyrar Oldus Kneiken Jr. bekreftar at salet av kjøpebrød har falle dramatisk etter at maskina slo seg vrang. Foto: Sten E. Nyfjolling

Sabotasje mot brødskjeremaskina

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.