USIKKER: – Jeg føler meg mello
...
USIKKER: – Jeg føler meg mellom barken og veden, sier sokneprest Ronald Mong i Sandnes. Han er usikker på om han vil svare på spørreskjemaet.
 Foto: Ove Eikje
– Prester kan ikke tvinges til homo-svar
Del
Prester trenger ikke å si offentlig hva de mener om vigsling av likekjønnede par, mener Presteforeningen. De får støtte fra Redaktørforeningen og Kirkerådet.

PRESTE­LEDER: Martin Oskar Enstad. Foto: Privat
 

– De må ikke svare på slike spørsmål når journalister spør dem, for det er opp til den enkelte prest hva han selv ønsker, sier leder Martin Oskar Enstad i Presteforeningen til Dagen.

Men han viser til at det blir en annen situasjon hvis menigheten selv spør sin prest hva han mener om aktuelle spørsmål.

– Da vil nok vedkommende finne gode måter å kommunisere sitt syn på, sier Enstad. 

Spørreskjema

Saken er blitt aktuell etter at Stavanger Aftenblad har bedt 102 prester i bispedømmet om å svare i et spørreskjema på hva de mener om kirkelig vigsel av likekjønnede par. De som ønsker det kan svare anonymt.

Stiftsdirektør Jorun Kraft Vistnes har sendt ut en epost til alle prestene i Stavanger bispedømme. Her står det blant annet at dette kan være med å bidra til en ytterligere polarisering. «Dere trenger ikke kjenne på en forpliktelse til å uttale dere om dette til offentligheten», skriver hun.

Enig

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening er enig med Presteforeningen.

– Hver enkelt prest må selv bestemme om han vil uttale seg. Men hvis en overordnet bestemmer at en prest skal tie, er det problematisk, sier Jensen til Dagen.

KIRKERÅDET: Svein Arne Lindø Foto: Stein Gudvangen
 

Leder i Kirkerådet, Svein Arne Lindø, kommer med samme synspunkt:

– Etter min vurdering må det være opp til den enkelte prest å ta stilling til om de vil gjøre sitt syn kjent, sier Lindø.

Men som medlem av en lokal menighet vil han forvente at presten hans har tanker og synspunkter på spørsmålene, ettersom de i så lang tid har vært brennaktuelle.

– Dersom prester ikke ønsker å gjøre dette kjent i en spørrundersøkelse, vil jeg respektere dette. Synspunkter omkring et så vanskelig tema er ofte ikke lett å svare på i form av et ja eller nei. Derfor kan en slik undersøkelse for noen være et uegnet format, sier Svein Arne Lindø.

Bekrefter eposter

Sokneprest i Hana sokn i Sandnes, Ronald Mong, bekrefter at han har fått epost både fra Aftenbladet og fra stiftsdirektøren/biskopen. Han har ikke svart på henvendelsen fra avisen, og er usikker på om han skal gjøre det.

– Den enkelte prest må selv kunne bestemme om de vil svare på spørsmålene fra avisen eller ikke, sier Mong, som føler seg mellom barken og veden.

På den ene siden avisen som gjerne vil ha en tilbakemelding - og på den andre siden stiftsdirektøren/biskopen, som etter Mongs oppfatning helst ønsker at de ikke uttaler seg.

– Men har ikke de som går i menigheten rett til å vite hva deres prest mener om vigsling av likekjønnede ekteskap?

– Selvfølgelig. Jeg tror at den enkelte prest vil dele sitt syn med den i menigheten som måtte spørre, svarer Ronald Mong.

Anonymt svar

Sokneprest Lars Sigurd Tjelle i Nærbø menighet på Jæren forteller at han har allerede svart anonymt på henvendelsen fra Aftenbladet. Tjelle opplever ikke henvendelsen fra stiftsdirektøren som en munnkurv.

SOKNEPREST: Lars Sigurd Tjelle.
 

– Må prester offentlig si hva de mener om vigsling av likekjønnede par?

– Vi står i en offentlig sammenheng, og jeg liker ikke hemmelighold. Når en endelig liturgi for vigsel foreligger, vil vi alle bli nødt til å ta et standpunkt. Men slik saken står i dag, må det være lov å være usikker og ikke flagge sitt syn offentlig. Samtidig bør vi jobbe med denne saken, og skape gode rom der vi kan være åpne om hva vi mener, svarer Lars Sigurd Tjelle, som er hovedtillitsvalgt for prestene i Stavanger bispedømme.

presteforeningen,redaktørforeningen,homofili,prester,homo,homofilt ekteskap,vigsel av likekjønnede,likekjønnet vigsel,offentlig,kirkerådet,homosyn,tvang,martin oskar enstad,jorun kraft vistnes,stavanger bispedømme,arne jensen,svein arne lindø,ronald mong,lars sigurd tjelle,nærbø,ny liturgi for homofile par,liturgi