USIKKER: – Jeg føler meg mellom barken og veden, sier sokneprest Ronald Mong i Sandnes. Han er usikker på om han vil svare på spørreskjemaet.
  Foto: Ove Eikje

– Prester kan ikke tvinges til homo-svar

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).