RESPEKT: – NLM-skolene ønsker
...
RESPEKT: – NLM-skolene ønsker å skape et miljø for at også elever med homofile følelser, enten de står fram eller ikke, enten de ønsker å være kristne eller ikke, skal kjenne seg verdsatt og respektert, sier Gjermund Viste, rektor ved Tryggheim skole. Foto: Dagen-arkiv
NLM-skolenes 
verdigrunnlag 
i søkelyset
Del
Ansatte på alle skoler som drives av NLM må signere et verdidokument hvor de er pålagt å holde fram det som Bibelen sier om ekteskapet, sa Gjermund Viste, rektor ved Tryggheim skole, til Stavanger Aftenblad tidligere denne uken.

Verdidokumentet som blir omtalt ble vedtatt i 2013, men i følge Viste har NLM hatt et slikt verdidokument i rundt 15 år.

– Formålet er å tydeliggjøre verdigrunnlaget NLM-skolene bygger sin virksomhet på. Et tydelig verdigrunnlag bidrar til trygghet og frimodighet for både ansatte og arbeidsgiver, sier Viste.

LEDER: Sjokkert av det sjølvsagde

Verdidokumentet slår fast det bibelen sier om mann og kvinne.

– Vi ønsker lærere som aktivt kan fremme dette kristne verdigrunnlaget, sier rektoren.

Tryggheim er en godkjent kristen skole, og får tilskudd i samsvar med Privatskolelova § 6. Det tilsvarer omtrent 85 prosent av driftsutgiftene for offentlige skoler. For Viste er det viktig at skolens ansatte også har et kristent verdigrunnlag.

– For at en kristen friskole skal kunne være et reelt alternativ, er det viktig at skolen kan spørre etter søkeres livssyn ved ansettelse, slik Diskrimineringsloven § 7 gir anledning til. Skolens ansatte har en forbildefunksjon både i og utenom arbeidstid, sier han.

Viste sier videre til Stavanger Aftenblad at han ikke har opplevd i sin tid som rektor at noen har sagt ifra seg en stilling på Tryggheim skole på grunn av verdidokumentet.

– Det er ikke overraskende da verdidokumentet representerer klassisk kristendomsforståelse, sier han.

– Som kristen friskole skal vi undervise i samsvar med vår godkjenning. Det er vi glade for, men vi ønsker å gjøre det på en forsvarlig måte.

– Klart ikke alle er enig

Informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen sier til Dagen at det ikke er første ganger NLM sitt verdidokument har blitt utsatt for kritikk eller trusler om fjerning av statsstøtte.

– Det som Stavanger Aftenblad skrev nå har blitt skrevet mange ganger. Jeg synes en slik vinkel er upresis og tendensiøs, sier Ottosen.

– De fremstiller det som om vi har et slags yrkesforbud på våre skoler hvis du ikke deler NLM sitt ståsted i ett og alt, det stemmer jo ikke, sier han.

Med rundt 1000 ansatte er det klart ikke alle er enig i alt som står verdidokumentet, sier Ottosen.

– Jeg vil også tro at en gymlærer på en av våre skoler ikke vil bruke timene til å ta aktivt avstand til homofile ekteskap. Slik lager avisen en underlig problemstilling. Vi ønsker at våre lærere skal respektere vårt verdigrunnlag. Vi har et verdidokument som viser at våre verdier handle om så mye mer enn homofili, sier han.

Ottosen sier det er vanskelig å si hvilke punkt hver enkelt NLM-skole og institusjon vektlegger når de skal håndtere ansettelsesprosessen.

– Det er en helhetlig vurdering av hver enkelt kandidat som avgjør hvem som blir ansatt. Jeg tror ikke at noen ansatte ønsker å jobbe på våre institusjoner hvis de er sterk opposisjon til NLM sitt verdigrunnlag.

Videre skrev Stavanger Aftenblad at det blir opp til Utdanningsdirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet å avgjøre om verdigrunnlaget til NLM strider imot diskrimineringsloven.

ekteskap,homofili,nlm