UTAN SKAP, MED GUD: - Eg har ikkje noko skap å kome ut av, eg har ein stad å kome til, seier Karl-Rune Nilsen. Han kjenner at han har landa i seg sjølv, hos Gud.  Foto: Andrea Øien Sæverud

«Det går over berre du får gifta deg med ei dame»

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.