SØK: Da Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk jobbet som freelancejournalist på 80-tallet, fikk han sin første sak på trykk i nettopp Dagen. Her forsøker han å finne den i arkivet.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Søker etter sin første sak

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.