KORS: Bildet viser den delen av løypen i Klatreparken Domkirkeodden der man må tråkke på kors for å komme seg videre. Foto: Fredrik Garshol/ Klatreparken Domkirkeodden

Klatrer på korset

Minne

I fokus

Minnet vårt er ei kraft som formar både vår personlege og kollektive identitet. «Gjer dette til minne om meg», sa Herren då Han overrekte apostlane og Kyrkja kalken og brødet, evangeliet og fullmaktene.