SKIPSTJENESTE: Bjarte Tonheim er en av lederne for Ungdom i Oppdrags skipstjeneste. Her er han foran L’astrolabe, skipet som nå skal hete MV YWAM Liberty og tilby helsehjelp til mennesker i Papua Ny-Guinea.
  Foto: Ungdom i Oppdrag

Har kjøpt flytende sykehus

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.