Foto: Vegard Grøtt / NTB scanp
...
Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
Psykologer får henvise til spesialister
Del
Regjeringen vil la psykologer henvise pasienter direkte til spesialister uten å måtte gå via fastlegen. Målet er forenkling og mindre byråkrati.

Et forslag som ble lagt fram fredag, innebærer at psykologer, uansett om de har offentlig avtale eller ikke, og uansett hvor de jobber, får mulighet til å henvise pasienter direkte til behandling eller utredning hos spesialist.

– Dette er et viktig skritt på veien mot pasientens helsetjeneste. De som trenger spesialistbehandling vil nå slippe å gå til fastlegen for å få henvisning. Det blir enklere for pasienten og mindre byråkratisk for helsetjenesten, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

I dag fungerer systemet slik at psykologer må sende pasienter til fastlege for å få henvisning videre til spesialisthjelp.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, står samlet om endringene. Det nye forslaget går lenger enn et lignende forslag fra de rødgrønne, der henvisningsrett kun skulle gis til psykologer med offentlig avtale.

KrFs helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad sier til Aftenposten at kompetansen til å henvise skal knyttes til profesjon og ikke om psykologen er offentlig eller privat ansatt.

Hun gleder seg over endringene og mener de vil føre til tidsbesparelse og at færre henvisninger kommer i retur. Men i en innføringsfase innrømmer hun at det i starten trolig kan oppstå kø i spesialisthelsetjenesten som følge av endringen.

– Derfor må dette bare være en del av en større plan, sier Bollestad.