PROTESTER: Forhandlingene om en transatlantisk frihandelsavtale har skapt et stort engasjement i Europa, ikke minst blant natur- og miljøvernaktivister. Her henger aksjonister fra Greenpeace opp protestbannere på et av høyhusene i Madrid for tre uker siden.  Foto: Andrea Comas, Reuters/NTB scanpix

Tollfrihet EU-USA kan skade Norge

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)