PARTSHJELP: Generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening, Magnar Kleiven, og Katarzyna Jachimowicz har fulgt rettssaken i tre dager.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Kristne leger blir diskriminert

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.