UTVUDER KORPSET: F.v. humanetiker Norunn Kosberg, feltprost Brigader Alf Petter Hagesæther og imam Najeeb ur Rehman Naz før feltprestordningen ansatte feltimam og feltlivssynshumanist.  Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Vil endre navnet på Feltprestkorpset

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.