BARNEVERNLEDER: Bjarte Gangeskar erbarnevernleder i Eid kommune i Sogn og Fjord­ane.  Foto: Gloppen kommune.no

Ny veileder for barnevern og politi

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)