KRISTNE FORMÅL: Av de 960 milliardene som ble gitt i 2017, gikk anslagsvis 380 milliarder til menigheter og 580 milliarder til kristne organisasjoner og institusjoner. Her ser man kristenruss undervise shanbarn i thailand i regi av Ungdom i Oppdrag.  Foto: Ungdom i Oppdrag

Tredoblet giverglede til kristne formål