NY FASE: Avgangen til Erling Ekroll begrunnes med at KRIK nå går over i en ny fase og at de trenger en ny leder.  Foto: Christoffer Nohre

Slutter som leder i KRIK etter oppvaskmøte

Vi kan ikke skylde på noen andre

nyhetskommentar

I den offentlige samtalen kan det se ut for at den nøysomme, gudfryktige stemmen drukner i larmen fra det som begynner å ligne en kristen populisme.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)