OPTIMISTISK: Anne Birgitta Langmoen Kvelland har ledet Normisjon i fire år. Hun er fullt klar over at den økonomiske situasjonen er utfordrende, men er likevel full av optimisme med tanke på organisasjonens fremtid.  Foto: Andrea Øien Sæverud

Drømmer om nye Normisjon

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)