PROSEDYRE: Praksis for IDF hvi
...
PROSEDYRE: Praksis for IDF hvis fiskere fra Gaza kommer for langt ut er at de først gir en muntlig advarsel via en speaker fra det israelske marinefartøyet. Neste trinn, dersom fiskerne ikke reagerer, er å skyte salver i luften. Dersom fiskerne heller ikke responderer på dette tidspunktet, åpnes det ild mot punkter rundt 50 meter fra fiskebåtene. Siste løsning er å skyte direkte mot båten, forklarer Liav Silbermann i IDF. Bildet viser havnen i Gaza. Foto: Klaus Gustafsson
– Bare propaganda
Del
Det israelske forsvaret kjenner seg ikke igjen i det bildet fiskerne i Gaza tegner, og hevder de er svært restriktive med maktbruk.

Det israelske forsvaret (IDF) stiller seg spørrende til at palestinske fiskerne skal ha blitt skutt innenfor grensen på seks nautiske mil.

– Det er bare propaganda, sier løytnant Liav Silbermann i IDF til Dagen.

Hovedsaken leser du her: Fisker etter 
lykken med 
livet som agn

– Fiskerne lyver hvis de sier at de har blitt truffet av skudd innenfor denne grensen. Vi har ikke engang folk der. Båtene våre står plassert på seks nautiske mil, fortsetter han.

IDF opplyser at rundt 25 fiskere er arrestert det siste året for brudd på «de marine begrensningene». Én fisker er død etter en hendelse som fant sted 6. mars i år, og seks ganger er det blitt forsøkt smuglet våpen eller andre ulovlige gjenstander inn til Gaza i 2015.

Forklarer prosedyren

Silbermann forklarer hva som er praksis når palestinske fiskere eller andre krysser grensen på seks nautiske mil, enten det er i nord, mot Egypt, eller rett ut fra Gazas kyst.

– Innenfor denne grensen kan alle ferdes fritt. Men dersom noen krysser den ber vi dem om å snu, sier han.

Silbermann forteller at det først innebærer en muntlig advarsel via en speaker fra det israelske marinefartøyet. Neste trinn, dersom fiskerne ikke reagerer, er å skyte salver i luften. Dersom fiskerne heller ikke responderer på dette tidspunktet, åpnes det ild mot punkter rundt 50 meter fra fiskebåtene. Siste løsning er å skyte direkte mot båten.

– Men det er snakk om ekstreme situasjoner der fiskerne befinner seg langt utenfor grensen enten i nord eller direkte ut fra Gaza-kysten. Da er det marinesoldater med høy rang som gir ordre, sier han.

«Fisker» døde

– Har det vært tilfeller hvor fiskere har blitt stoppet innenfor grensen?

– Nei, aldri.

– Kommer det alltid en advarsel før det blir åpnet ild?

– Ja, selvfølgelig. Men det er viktig å få sagt at noen av de som krysser grensen ikke er fiskere, men terrorister og Hamas-medlemmer. De bryr seg ikke om vi skyter i vannet rundt båten. For de er interessert i å ta bilder og undersøke hva vi foretar oss når båter krysser grensen, sier Silbermann.

– Har det skjedd at skudd er blitt avfyrt direkte mot fiskere?

– Nei, når vi skyter er det for å treffe båten, ikke for å skade personene om bord. En eller to ganger det siste året har det likevel skjedd at fiskere er blitt skadet. De prøver å hoppe inn i kulene for å få oss til å stoppe, sier han.

Løytnanten innrømmer likevel at det har forekommet episoder der en av mannskapet i en båt døde etter å ha krysset sjøgrensen. Han er imidlertid ikke enig i at det skal ha vært snakk om en fisker.

– Det var en terrorhandling. Det var natt og fire båter kom i full fart mot oss uten lys. Vi åpnet ild og traff en person om bord i den ene båten. 24 timer senere døde han som følge av skadene.

Nervøs for oljerigger

– Hvor mange våpen har dere konfiskert langs kysten utenfor Gaza det siste året?

– Vi har funnet våpen mer enn et par ganger. Dette er snakk om smuglere som kommer fra Egypt. Dessverre er det slik at sjøen også blir brukt som en tunell, sier Silbermann.

Han forteller at de gangene båter er blitt ødelagt av israelske soldater er når de blir brukt som våpentransport.

– For dersom vi skyter mot en båt med store mengder våpen om bord, så vil den eksplodere. Dette har skjedd et par ganger, sier han.

Marinen er spesielt nøye på å vokte grensen i nord, fordi et eventuelt angrep her kunne ha fått fatale følger.

– Vi har noen gassfelt liggende utenfor Ashkelon og ikke så altfor langt fra Gaza. Vi ser på det som ekstra viktig å passe sjøgrensen mot nord fordi oljeriggene kan eksplodere dersom det skulle skje konfrontasjoner i dette området.

nyheter,gaza,israel,idf,det israelske forsvaret