TEOLOGI: Sambåndet, som Petter
...
TEOLOGI: Sambåndet, som Petter Olsen er redaktør for, mener at det er større rom for ulike syn i en del læremessige spørsmål i ImF enn i Misjonssambandet. Foto: Vilhem Viksøy, ImF Media
Redaktør sier nei til misjonfusjon
Del
Bladet Sambåndet mener det er læremessige forskjeller mellom Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet.

Bladet, som er organ for Indremisjonsforbundet, svarer på lederplass et tydelig nei til at organisasjonen skal slå seg sammen med Misjonssambandet.

Spørsmålet om sammenslåing av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eller Indremisjonsforbundet (ImF) har vært reist særlig av yngre krefter i begge de to kristenorganisasjonene, senest i sommer.

– Presser ikke på

Røster som tidligere kretsleder Torgeir Skrunes og barne- og ungdomssekretær Andreas Evensen i ImF, samt tidligere NLM-misjonær Linn Merete Urangsæter Peducassé , har tatt til orde for fusjon.

Hovedstyreleder Lars Gaute Jøssang i NLM sa til Dagen i sommer at dette ikke var en sak som presset seg på hos dem, selv om han var åpen for endringer.

KOMMENTAR: Ingen fusjon med det første

Generalsekretær Erik Furnes i ImF var mer tydelig avvisende og viste til en tidligere prosess der det ikke var «stemning for det» i kretser, foreninger og forsamlinger.

Furnes uttrykte at organisasjonsstrukturene var svært ulike og at frihetskulturen var sterk på grasrota.

Nei til fusjon

Heller ikke Sambåndet slutter seg til synspunktene fra yngre personer i organisasjonene, og bladet mener de ikke er representative.

Sambåndet slår fast at det hverken hos fotfolket eller i ledelsen for noen av organisasjonene er noe sterkt ønske om fusjon, og fusjonssaken karakteriseres som «ikke særlig aktuell».

Videre er det samarbeid mellom ImF-foreninger og Normisjon enkelte steder, så det er etter bladets mening ikke gitt at det er Misjonssambandet man skal samarbeide med hverken lokalt eller sentralt.

– Større lærefrihet

I bladets ferske leder, med tittelen «Ikke fusjon nå», bringes det fram et nytt moment: Selv om læregrunnlaget er likt, er det «ulik betoning» i teologiske spørsmål, står det.

LES: Ønsker ett trossamfunn på bedehuset

«Vi mener at det i ImF er større rom for ulike syn i en del læremessige spørsmål enn det er i NLM», skriver Sambåndet i en usignert leder.

– Hva tenker dere på her?

– I første rekke handler dette om vår historie hvor det særlig i forrige århundre har vært innslag av reformerte trekk. Delvis geografisk betinget må vi si at det gjelder nyanser i synet på dåp og nattverd, sier ansvarlig redaktør Petter Olsen.

Brød og vin

Han viser til at reformatorene Martin Luther og Ulrich Zwingli hadde hvert sitt syn på brødet og vinen og den såkalte realpresensen, altså om det faktisk er Jesu legeme og blod som inntas under nattverden, eller om det er snakk om symboler.

Tilsvarende har det vært variasjoner innad i Indremisjonsforbundet i synet på hvor sterkt man skal vektlegge dåpens betydning for frelsen opp mot Ordets betydning.

Ingen intern skillelinje

Olsen understreker at disse spørsmålene bare i liten grad representerer noen skillelinje innad i hans organisasjon i dag.

– Dette er ikke så framtredende nå som det var, men vi kan heller ikke på noen måte lukke øynene for denne delen av ImFs historie som i større grad har vært til stede hos oss enn hos NLM, sier Olsen.

LES OGSÅ: Opnar for samtalar om samanslåing

I lederen står det også at NLM i større grad enn ImF er en toppstyrt organisasjon, mens ImF er såkalt kongregasjonalistisk.

– Bredt ønske

– Vi kan ikke vedta noe på Straume (på Sotra ved Bergen, red. anm.) som får konsekvenser for hele indremisjonsfamilien, derfor mener vi at spørsmålet om en sammenslåing med andre organisasjoner må oppstå som et bredt og sterkt ønske fra hele bevegelsen om at dette er noe man vil, sier Olsen.

Han viser til at det bare er et slikt ønske som kan gi sentralleddet i organisasjonen mandat til å igangsette noe arbeid med tanke på sammenslåing med andre.

misjon,misjonen,indremisjonen,imf,indremisjonsforbundet,nlm,norsk luthersk misjonssamband,misjonssambandet,sambåndet,sambåndet.no,petter olsen,torgeir skrunes,andreas evensen,linn merete urangsæter peducasse,lars gaute jøssang,fusjon,erik furnes,normisjon,martin luther,ulrich zwingli,straume,sotra,bergen